Promo Vertico

  • výplň je z uzavretého kosouhlého profilu s výškou 108 mm naklonená pod 35° uhlom
  • vertikálny (zvislý) smer výplňového profilu
  • prevedenie v priehľadnom variante
  • plotové dielce s možnosťou bezrámového a rámového prevedenia
  • brány a bráničky vyrábané iba v rámovom prevedení
  • výplň vložená do rámu brány
  • možnosť zabudovania poštovej schránky
Hliníkové brány Ivánka pri Dunaji